czwartek, 21 marca 2013

Pozytywnie o negatywach, czyli odwracanie solarki ogonem

O ile jasne jest, czym jest negatyw zdjęcia czarnobiałego - zdjęcie się odwraca tak, żeby nikt nam nie wmówił, że białe jest białe, a czarne jest czarne - o tyle w zdjęciu kolorowym poodwracać można wiele rzeczy na wiele różnych sposobów, na ogół z katastrofalnym skutkiem. Wyjątkiem od tej reguły są jednak zdjęcia uzyskiwane techniką solarigrafii.

Dla niewtajemniczonych - solarigrafia polega na długim (często wielotygodniowym) naświetlaniu papieru fotograficznego w kamerze otworkowej. Pomijając inne - pewnie bardziej kluczowe - aspekty tej techniki (jak rejestracja drogi słońca na niebie, zmian w przyrodzie, etc.), uzyskuje się obraz który z jednej strony jest negatywem, a z drugiej - ma zupełnie nierealną kolorystykę. Wyglądać to może na przykład tak - to nie moje dzieło, autorką jest Aśka Sidorowicz:

(fot. Joanna Sidorowicz)

Zazwyczaj w procesie postprodukcji takiej solarigrafii bierze się negatyw takiego obrazu. Negatyw, czyli co?

Negatywy w przestrzeni RGB

Załóżmy, że zdjęcie zapisane jest w przestrzeni RGB - czyli tak, jak zapisane jest pewnie 99% fotografii po ich powstaniu lub digitalizacji. Standardowe wzięcie negatywu zdjęcia kolorowego zamienia rzeczy jasne z ciemnymi, ale jednocześnie zmienia kolorystykę, barwy zmieniają się na barwy dopełniające - tam gdzie było dużo czerwieni, jest jej mało, tam gdzie było mało zieleni - jest jej dużo, etc. Tak rozumiany negatyw odpowiada mniej więcej negatywowi jaki zobaczyć można na kolorowej kliszy. W przypadku powyższego obrazu wyglądać on będzie tak:

Negatyw wszystkich kanałów RGB

Aby go uzyskać, dodałem w Photoshopie warstwę dopasowania Odwróć. Nie jest to - podobnie jak wszystkie operacje, które opiszę - jedyny sposób uzyskania tego efektu, natomiast ważne jest, żeby była to warstwa dopasowania, a nie dopasowanie wybrane z menu Obraz. Nie jest to istotne dla samego efektu, ale dla tego co będziemy robić dalej.

Otóż możemy pokusić się o negatyw rozumiany nieco inaczej - niech rzeczy ciemne staną się jasne, a jasne ciemne, natomiast zachowajmy kolorystykę oryginału. Aby uzyskać ten efekt, zmieniamy tryb krycia naszej warstwy dopasowania na Jasność - efekt wygląda tak:

Odwrócenie jasności z zachowaniem kolorystyki

Możemy też odwrócić kolorystykę oryginału, czyli zmienić barwy na barwy dopełniające, a zachować jasność taką jak w oryginale, czyli - parafrazując pewnego polityka - białe jest białe, a czarne jest czarne. W tym celu wystarczy zmienić tryb warstwy odwracającej na Kolor.

Jasność niezmieniona, odwrócona kolorystyka

Wydawałoby się że mamy już komplet: odwróciliśmy raz kolor, raz jasność, a raz jedno i drugie. Ale przyszło mi do głowy jeszcze kilka pomysłów, które dały równie interesujące, choć alternatywne efekty. Kluczem do nich była przestrzeń Lab.

Negatywy w przestrzeni Lab


Tu słowo wyjaśnienia: w przestrzeni RGB, którą bawiliśmy się dotychczas, wszystkie kanały odpowiadają jednocześnie za jasność i kolorystykę. Jeżeli wszystkie mają wysoką wartość, widzimy obszar biały, jeśli wszystkie niską - czarny, jeśli ich wartości są różne - kolory są nasycone, jeśli podobne - widzimy szarość.W przestrzeni Lab jest inaczej. Za jasność odpowiada wyłącznie kanał L, natomiast kanały a i b odpowiadają za kolorystykę: kanał a za to, czy mamy do czynienia z zabarwieniem zielonkawym, czy purpurowym, a b - niebieskim, czy żółtym.

Pierwsze, co trzeba zrobić, żeby uzyskać kolejne wersje solarki, to pozbycie się dotychczas używanej warstwy Odwróć (wrócimy przez to do oryginalnego obrazu), a następnie wybranie polecenia Obraz -> Tryb -> Lab. To ostatnie samo w sobie nie zmieni obrazu, ale spowoduje że będzie on inaczej kodowany, a przez to uzyskamy dostęp do innych jego aspektów.

Następnie dodamy znów warstwę dopasowania, ale nie będzie to warstwa typu Odwróć, tylko Krzywe (w zasadzie poprzednio też można było pracować krzywymi). Samo pojawienie się tej warstwy też niczego jeszcze nie zmienia, zmiany zauważymy dopiero wprowadzając modyfikacje w oknie krzywych. Spróbujmy teraz zastąpić tylko kanał a jego negatywem. Spowodujemy, że zabarwienie niebieskawe stanie się żółtawe i vice versa, ale przesunięcia w stronę zieleni czy purpury nie zmienią się.

W tym celu w rozwijalnym menu, w którym widzimy Jasność, wybieramy kanał a, a następnie zmieniamy odpowiadającą mu krzywą (w zasadzie - odcinek) z łączącego lewy dolny z prawym górnym rogiem, na łączący lewy górny z prawym dolnym. Aby to zrobić wystarczy przesunąć w odpowiednie miejsca punkty kontrolne znajdujące się w narożnikach. 

Efekt wygląda tak:
Odwrócenie wyłącznie kanału a w przestrzeni Lab.

Analogiczną operację możemy wykonać z kanałem b. Pamiętajmy jednak, żeby najpierw przywrócić krzywą kanału a do oryginalnego kształtu - w tym celu trzeba nacisnąć tę zakręconą strzałkę w prawym dolnym rogu pod krzywą. Robimy to, bo nie chcemy modyfikować jednocześnie kanałów a i b, gdyż efekt byłby niemal tożsamy z jednym z efektów uzyskanych na początku w przestrzeni RGB. Po przywróceniu krzywej kanału a, przełączamy się w menu rozwijalnym na kanał b i znów ustawiamy odcinek krzywej z jednej przekątnej kwadratu na drugą. Efekt wygląda tak: 

Odwrócenie wyłącznie kanału b w przestrzeni Lab.

Na razie odwracaliśmy wyłącznie kanał a albo b. Oba powyższe obrazy można jeszcze "odbić" w kanale Jasność zamieniając ciemne z jasnym. W tym celu - w każdej z wersji można dodatkowo zastosować analogiczną modyfikację krzywej w kanale Jasność. Oto efekty:
Odwrócenie kanałów L oraz a w przestrzeni Lab.

 Odwrócenie kanałów L oraz b w przestrzeni Lab.

Przestrzeń Lab - zamiana kanałów rolami

 Wydawałoby się, że znów wyczerpaliśmy repertuar - odwracaliśmy kanał a, odwracaliśmy kanał b, kanał a razem z jasnością i kanał b razem z jasnością. Odwrócenie obydwu kanałów a oraz b jednocześnie i/lub odwrócenie samego kanału Jasność przyniesie efekty bardzo zbliżone do uzyskanych na początku w przestrzeni RGB. Ale ja mam jeszcze w zanadrzu jeden pomysł - możemy nie tyle brać negatywy kanałów a lub b, ile zamienić je rolami.

To nieco trudniejsza sztuczka. Po pierwsze wyrzućmy warstwę dopasowania, żeby uzyskać oryginał. Po drugie, wybierzmy opcję Obraz -> Powiel..., żeby mieć ten sam obraz otwarty w dwóch oknach. Następnie - mając otwarty do edycji oryginalny obraz, nie kopię - wybieram w oknie Kanały do edycji wyłącznie kanał a (lub korzystam ze skrótu CTRL+4) - na ekranie powinien widnieć dziwny czarnobiały obraz. Teraz korzystam z polecenia Obraz -> Zastosuj obraz..., gdzie wybieram że chcę nałożyć z kopii obrazu (u mnie solarka kopia) kanał b (!) w trybie zwykłym. Następnie wybieram do edycji kanał b (CTRL+5), ponownie wybieram Obraz -> Zastosuj obraz... i nakładam znów z kopii obrazu (u mnie solarka kopia) tym razem kanał a (!) w trybie zwykłym. Na koniec CTRL+2 żeby zobaczyć efekt zamiany kanałów, który wygląda tak:

Efekt zamiany kanałów a i b rolami.

Tego jeszcze nie było prawda? A otwiera nam drogę do dalszych poszukiwań - można rozważyć różne negatywy tej wersji uzyskane przy pomocy warstwy dopasowania Odwróć w różnych - znanych nam wcześniej trybach, kolejno: Zwykły, Jasność i Kolor:

 Zamiana kanałów a i b rolami plus odwrócenie jasności i kolorystyki.

 Zamiana kanałów a i b rolami plus odwrócenie jasności.

 Zamiana kanałów a i b rolami plus odwrócenie kolorystyki.

Odwrócenie kolorystyki, o którym mowa na końcu, dotyczy obydwóch kanałów a oraz b. Ale my przecież umiemy odwrócić tylko jeden z nich przy pomocy warstwy dopasowania Krzywe - albo identyczny efekt uzyskać wcześniej, zaznaczając w oknie Zastosuj obraz checkbox Odwróć. Uzyskamy coś takiego:

 Efekt zastąpienia kanału a negatywem kanału b, a kanału b kanałem a.

 Efekt zastąpienia kanału a kanałem b, a kanału b negatywem kanału a.

Wreszcie oba ostatnie obrazki mają swoje negatywy rozumiane jako odwrócenie samej jasności:Zamiana kanałów RGB  

Skoro już pokusiliśmy się o zamiany rolami kanałów a i b w przestrzeni Lab, moglibyśmy też spróbować zamieniać rolami kanały w przestrzeni RGB. Tu jednak otwieramy puszkę Pandory: łatwo policzyć, że takich nietrywialnych zamian jest 3!-1=5, a dla każdej można jeszcze rozważyć różnie rozumiany negatyw. Wyjdzie nam kolejnych 15 obrazków, ale dyskusyjne staje się, czy wnoszą one istotnie nową jakość do zabawy.

Kanały w przestrzeni RGB zamienia się prościej niż w Lab. Po pierwsze, obraz musi być zapisany w tej przestrzeni, więc albo usuńmy wszystkie warstwy dopasowania, a następnie wybierzmy Obraz->Tryb->RGB, albo po prostu wczytajmy z dysku oryginał. W przestrzeni RGB mamy do dyspozycji proste narzędzie to takich zamian, które nie jest dostępne w przestrzeni Lab, mianowicie Mikser kanałów. Aby zamienić na przykład kanały R i G miejscami, trzeba dla kanału wyjściowego czerwonego wybrać 100% zieleni i 0% kanałów pozostałych, a dla kanału wyjściowego zielonego wybrać 100% czerwieni i 0% w pozostałych kanałach.


Uzyskamy obraz taki jak poniżej, który nie odbiega jakoś bardzo kolorystyką od obrazu, który otrzymaliśmy wcześniej biorąc negatyw kanału a.
 Efekt zamiany kanałów R i G.

Zadanie znalezienia pozostałych czterech zamian oraz ich negatywów i ocenę, czy wnoszą coś nowego do zabawy, pozostawiam już Wam do samodzielnego montażu. Jeżeli kogoś przeraża przestrzeń Lab i trudność w wykonaniu zamiany kanałów tamże, zamiany kanałów w RGB mogą być prostsze do wykonania.

Unikalność solarigrafii

Chyba tylko solarigrafie poddają się bez oporu takim przeróbkom kolorystycznym - żaden z powyższych obrazów nie wyróżnia się spośród pozostałych. Gdybyśmy zaś mieli do czynienia z normalnym zdjęciem - każda z tych przeróbek prowadziłaby od normalnego obrazu do efektu zażycia (nie)stosownych substancji...

Powodzenia w eksperymentach!